x

Kontakt form

Skriv dig op eller ring til os på +45 70 20 50 46

Consumer Insights

Effektiv og operationel adgang til viden om danske forbrugere

Cirkulær illustration med mennesker opdelt

Med conzoom® fra Geomatic får I en datadrevet segmenteringsmodel. På baggrund af register baserede data, officielle statistikker og kvalitative data, inddeler og beskriver klassifikationen danske husstande som forbrugere og borgere. Med conzoom® kommer I helt tæt på, uden at den enkelte person kan identificeres. conzoom® afdækker træk og tendenser, der giver jer en værdifuld viden og indsigt i danske forbrugeres adfærd, livsstil og demografiske forhold.

Med sin nemme og intuitive adgang til data og viden om danskerne, er conzoom® både interessant og lærerigt at arbejde med. Brug conzoom® når I udvikler jeres forretning og bygger jeres marked op.

Prøv Conzoom

Operationel kundesegmentering

Vil I gøre jeres kundesegmentering mere operationel uden at give køb på de kvalitative værdier i kommunikationen, er conzoom® det rette redskab. Ved hjælp af conzoom® kan I optimere og udvikle segmenteringen – og målrette jeres kommunikation med specifik viden om 39 forbrugertyper.

Kortlæg jeres markedspotentiale

conzoom® giver jer mulighed for nemt og enkelt at identificere jeres kundepotentiale ud fra faktuelle data. Klassifikationen inddeler markedet i unikke målgrupper baseret på socioøkonomiske og geodemografiske data, så I får den bedste forudsætning for jeres markedssegmentering.

Geomatic Audience

Geomatic Audience er vores online målgruppeplatform til leads, kunde- og markedssegmentering. Platformen giver jer mulighed for at tilgå og arbejde med data og leads og giver adgang til kortlægning og analyse af segmenter og kunder. I Geomatic Audience kan I anvende en lang række geografiske og demografiske kriterier til udvælgelse af præcise målgrupper til leadgenerering indenfor DM og TM.

Præciseret kundeinsigt

En forbedring på over 30 % på udvalgte variable sammenlignet med traditionelle metoder. Dét er, hvad I kan forvente i den nyeste generation 6.0 af conzoom®, som har sin helt egen tilgang til systemerne i Danmarks Statistik. Forbedringen vil skinne igennem i jeres fremtidige analyser og modeller.

Geografisk kortlægning via mobilitet

Når I har brug for værdifuld indsigt i bevægelsesmønstrene hos de enkelte typer af forbrugere, kan conzoom® lave kortlægningen for jer. conzoom® bruger data fra danske teleselskaber, så I bliver i stand til at kortlægge jeres kunder på tid og sted.

Målrette markedsføring

Jo bedre I kan målrette jeres markedsføring jo større er chancen for at I rammer rigtigt. conzoom® indarbejder holdningsbaseret data fra TNS Gallup, som kommer jer tilgode, når I skal udvikle vedkommende budskaber til nuværende og potentielle kunder.

Med Conzoom® får I følgende

Segmenteringsmodel
En segmenteringsmodel med ni overordnede grupper og 39 unikke forbrugertyper
Deciler
Deciler (fra 1 til 10), der beskriver socioøkonomiske og geodemografiske forhold som indkomst, formue, alder, familietype, uddannelse og beskæftigelse m.fl.
Geomatic Audience
Geomatic Audience til leadgenerering, kortlægning og analyser af målgrupper, conzoom® forbrugertyper og jeres egne kunder eller medlemmer
Opdateringer
Årlig opdatering af conzoom® og eventuelle tillægsdatapakker
API
Geomatics conzoom® API med et aftalt årligt antal kald til vores service baseret på antal kunder eller forespørgelser

Tilvalg

Conzoom® afdækker træk og tendenser til værdifuld viden og indsigt i danske forbrugeres adfærd, livsstil og demografiske forhold

Family
Variable, der beskriver bl.a. alder, børn, familietyper og civilstand
Economy
Variable, der beskriver bl.a. højeste personlige indkomst samt hunsstandens indkomst og formue
Facility
Variable, der beskriver bl.a. bilejerskab, ejerforhold og boligtype
Social status
Variable, der beskriver bl.a. socialgruppe, uddannelse og beskæftigelse
Nummeroplysningsdata
Navne og nummeroplysninger på teleabonnenter i de største teleselskaber i Danmark
Erhvervsdatabasen
Stamdata på danske virksomheder

Har din virksomhed brug for Consumer Insights?

Så ring på +45 70 20 50 46 eller send en mail til info@geomatic.dk