På vej mod den datadrevne forvaltning

 

Data har for længst indfundet sig som naturlige mål- og styringsredskaber i de kommunale forvaltninger og mange kommuner har også målsætninger om at få inddraget data i den løbende opgaveløsning for i højere grad at supplere forvaltningens fagprofessionelle vurderinger med databaserede analyser, der kan kvalificere beslutninger og prioriteringer om borgerrelaterede projekter.

Alligevel er det imidlertid stadig svært at få implementeret data som en logisk del af opgaveløsningen i kommunerne.

Hvad er det, der bremser processen, og hvordan kommer man tættere på idealet om den datadrevne forvaltning?

114 kommunale dataanvendere har delt deres syn på data og de potentialer og udfordringer, de forbinder hermed.

Besvarelserne er blevet bearbejdet og kombineret med eksempler og udtalelser fra Københavns, Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner i dette white paper.

 

Download 

 

3 spørgsmål, dette white paper svarer på

 

Hvor kan data skabe værdi i den kommunale forvaltning?

Ved at bruge data som et supplement til den viden, det kommunale fagpersonale allerede har, kvalificeres beslutninger, strategier og handleplaner. Borgerne oplever derved en mere nærværende og professionel kommune, og kommunen opnår en bedre ressourceudnyttelse og målopfyldelse.

 

Hvori består de væsentligste barrierer i brugen af data i forvaltningen?

Indarbejdelsen af data i opgaveløsningen er udfordret af manglende ledelsesfokus, den organisatoriske opbygning og manglen på de rette kompetencer. Det udfordrer det tværfaglige samarbejde, og der opstår både ressource- og dataspild.

 

Hvordan kan de danske kommuner indfri datas potentiale?

Først og fremmest skal data sættes på dagsordenen. Det skal ske fra topledelsen og ned igennem hele organisationen. Dernæst skal kommunen sikre sig, at de har de tekniske foranstaltninger, så de kan få adgang til og analysere med data, også flere typer af data i samme analyse. Endelig skal der skabes det organisatoriske rum, så kommunen kan udnytte sine aktiver bedst muligt.

 

Gør flere beslutninger datadrevne

Udfyld dine kontaktoplysninger, så kontakter Jeanette Mayland Olsen dig for en dialog om potentialet for at få data ind i flere arbejdsgange

person_outline
mail_outline
phone