GEOMATIC ADVISORY

Vores rådgivning om brugen af data er specialiseret i krydsfeltet mellem data, markedsføring og forretning: Vi kobler kendskabet til data og deres optimale brug i din forretning med de juridiske rammer og vejleder i dataetik

Mine Sahan

Legal Advisor, cand.jur.

+45 2966 5082

Book rådgivning

Vi hjælper dig til at navigere mellem muligheder, dataetik og compliance.

Ring til Mine Sahan eller indtast dine oplysninger, så kontakter vores advisory team dig.

 

Timepris for vores juridiske rådgivning: 1.800 kr. ex moms

person_outline
mail_outline
phone

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev

Notater til jurister

Vi udgiver notater målrettet jurister, som du kan downloade helt gratis.
Notaterne findes ofte også i en version målrettet ikke-jurister, som du finder længere nede på siden

Uanmodet markedsføring - Om respektering af Nej tak-ordningen, Robinsonlisten og CVR-beskyttede virksomheder

Notatet tydeliggør, hvad erhvervsdrivende skal være opmærksomme på ved uanmodet markedsføring: Hvad betyder det, når personer er på Robinsonlisten og reklamebeskyttede virksomheder har frabedt sig uanmodet markedsføring, og hvornår skal Nej tak-ordningen respekteres?


Teledata til markedsføringsformål

Dette notat foretager en vurdering af, hvorledes indhentede teledata kan videregives til markedsføringsmæssige formål, om Geomatic har en oplysningspligt over for de registrerede, samt at skelne mellem videregivelse direkte afledt af teledata og videregivelse af teledata beriget med andre datakilder.


Uanmodede markedsføringshenvendelser (spamreglen)

Notat er afklarer, hvorvidt en virksomhed kan tilmelde sine kunder og kontakter nyhedsbreve efter opt-out-reglen, også selvom personen ikke har afgivet et aktivt samtykke.

Den nye markedsføringslov trådte i kraft 1. juli 2017 og viderefører reglerne om uanmodede henvendelser til bestemte aftagere. Reglen gælder både for B2B og B2C undtagen § 10, stk. 4, som kun gælder for forbrugere (gammel § 6, stk. 3)


Videregivelsesordningen for OIS samt brug af ejendomsdata til ansvarlig lånerådgivning

Notater beskriver videregivelsesreglerne for OIS-oplysninger i henhold til relevant gældende lovgivning, samt en vurdering af, om OIS-data kan videregives til udarbejdelse for ejendomsværdimodeller til anvendelse i en låneansøgningsproces


Videregivelse af offentligt tilgængelige data til validering, forebyggelse af identitetssvindel og bedrageri, samt ansvarlig lånerådgivning

Notatet tydeliggør, at offentligt tilgængelige data kan anvendes til andre formål end de oprindeligt var indsamlet til, og hvorvidt dette kræver samtykke og udløser en oplysningspligt forud for videregivelsen.

Derudover vil notatet belyse, om en indsamling og videregivelse af offentligt tilgængelige data med det formål at forhindre svindel og bedrageri samt medinddragelse i en ansvarlig lånerådgivning, udgør en legitim interesse, og om hensynet til den registreredes interesse overstiger denne interesse.


Notatet henvender sig primært til juridisk ansvarlige hos danske B2C-virksomheder.


Offentligt tilgængelige data fra følgende registre er taget i betragtning
i dette notat:

  • Teledata fra oplysningstjenesten 118 (118)
  • Det Centrale virksomhedsregister (CVR)
  • Data fra den Offentlige Informationsserver (OIS), herunder særligt:
    • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
    • Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)
    • Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)

Forhold og særregler vedrørende videregivelse og anvendelse af de nævnte registre til andre formål end beskrevet i dette dokument er særskilt beskrevet i egne notater vedrørende de enkelte registre.


Guides til ikke-jurister

Vi udgiver guides målrettet ikke-jurister, som du kan downloade helt gratis.
De findes ofte også i en version målrettet jurister, som vi kalder notater. Dem finder du ovenfor

Teledata til markedsføring

3 spørgsmål, du får svar på:

 

1. Må teledata overhovedet udveksles?

Vi gennemgår det juridiske grundlag for, at teledata er samlet i en telefonbog og at Geomatic kan være teledata-distributør.

 

2. Må teledata benyttes til markedsføringsmæssige formål?

Brugen af teledata til markedsføring er reguleret af flere forskellige paragraffer i flere forskellige lovgivninger.

 

3. Hvilke rettigheder har borgeren og hvilke pligter har virksomhederne, når teledata benyttes til markedsføring?

Brugen af teledata og persondata er, udover rammer for udveksling og brug, også indrammet af nogle rettigheder for borgeren og pligter for virksomheden.

 


GDPR: Snart ejer kunderne deres data

- EU-dataforordningens betydning for arbejdet med kundedata for marketing og CRM

3 punkter, du bliver klogere på:

 

1. Dataejerskabet ligger fremover hos kunderne

Der er tale om et paradigmeskifte, når dataejerskabet i fremtiden overgår til kunden: Virksomheder låner i fremtiden kundens data. Det giver kunden ret til både at trække sine data og samtykker tilbage og til at tage sine data med sig.

 

2. Aktivt samtykke sikrer muligheden for at arbejde med data

Reglerne for samtykkeerklæringer skærpes, og virksomhederne skal således have kundens oplyste og aktive accept af, at data benyttes. Der skelnes desuden mellem data, der er nødvendige for kundeforholdets opfyldes og data, der ikke er, men som fx kan give kunden en bedre købsoplevelse, mere relevante tilbud etc.

 

3. Dataportabilitet behøver ikke betyde, at du mister viden

Kundens ret til i fremtiden at tage sine data med sig betyder ikke, at den viden, din virksomheds algoritmer bygger på, behøver gå tabt. Data om adfærd, segment og historik kan nemlig lagres i anonymiseret form og derved fortsat indgå i modelberegninger.

 


Det juridiske team

 

MSA

 

Mine Sahan

Legal Advisor, cand.jur.

Mine Sahan er Legal Advisor i Geomatic, med ansvar inden for persondataret, compliance, markedsføringsret og forbrugerbeskyttelse. Hun rådgiver om den kommende persondataforordning, håndteringen af personoplysninger og anvendelse af data til markedsføringsformål.

Mine Sahan har en baggrund som cand.jur. og er medlem af Dansk Erhvervs persondataretlige netværk og Dansk Forening for Persondataret.

DJH

 

Dorthe Jenny Hørgreen

Contract & Compliance Manager, cand.jur.

Dorthe Jenny Hørgreen er Contract & Compliance Manager i Geomatic med ansvar for suppliers, kontrakter, compliance, juridisk rådgivning internt som eksternt, samt rådgivning om den kommende persondataforordning, håndteringen af personoplysninger og anvendelse af data til markedsføringsformål.

Dorthe Jenny Hørgreen har en baggrund som Executive Master Business Law for Managers og har bestået den seneste opgraderingseksamen i Bruxelles med udmærkelse. Er medlem af flere juridiske brancheforeninger.

MKG

 

Martin K. Glarvig

CEO & Founder

Martin K. Glarvig har været aktivt involveret i tilblivelsen af dataforordningen, samt deltager fortsat aktivt i den offentlige debat om dataetik samt implementering af forordningen i danske lovgivning, herunder tilpasning på øvrige lovgivningsområder.

Martin K. Glarvig har en baggrund som geodæt. Han har med en passion for at sætte samfundets data i spil ydet rådgivning om data til offentlige og private kunder i over 20 år.